Archive for January, 2010

Jan 31 2010

عبور از ملا!

نوشته: در بخش: سیاسی

چهار روز پیش وقتی مطلب قبلی رو نوشتم و اعدام دو جوان ایرانی را محکوم کردم، چنان عصبی بودم که اگر تیرم می‌زدند خونم در نمی‌آمد. در آن مطلب به موضع نگرفتن اصلاح طلبان اعتراض کردم. گویا آقایان اصلاح طلب سبز پوش! هم درک کرده‌اند که دیگر مثل سابق نمی‌توانند در مقابل چنین جنایاتی سکوت […]

28 پیام

Jan 28 2010

رفتار منزجر کنند حکومت ملاها را محکوم کنید

نوشته: در بخش: جنایات رژیم

امروز دو نفر از مبارزین و مخالفین رژیم بنام‌های آرش رحمانی پور و محمدعلی زمانی اعدام شدند. این گونه جنایات از روزهای اول پیدایش حکومت ملاها بدون وقفه ادامه داشته و سران اصلاح طلب دیروز و رهبران خود خوانده جنبش سبز امروزی همگی در این سالها دست در جنایات رژیم داشته اند. امروز اما که […]

6 پیام

Jan 22 2010

روزهای این رژیم به آخر رسیده

نوشته: در بخش: سیاسی

اینکه جنبش سبزی بوجود آمده دلیل این مدعای من نیست، دلایل مدعای من قبل از این حرکت‌های اخیر وجود داشته. حرکتی که بنام جنبش سبز نامیده می‌شود، خود معلول است نه علت. علت اما روند افول رژیم آخوندی است. هر پدیده‌ای عمری دارد و پدیده آخوندیسم هم عمرش دارد پایان می‌یابد، به همین سادگی. دلایل […]

14 پیام

Jan 17 2010

شیادان جنایت کار را باید افشا کرد!

نوشته: در بخش: سیاسی

تحلیلی که در رابطه با وقایع این چند ماه نوشتم دارد شفاف تر می‌شود. در تحلیل قبلی (نگاهی به پشت پرده!) نوشتم که سران جناح موسوی یا بهتر است بگویم هاشمی با دستگاه خلیفه در پشت پرده به توافق رسیده‌اند و همین روزها نتایج آن به مرور هویدا خواهد شد. این روزها نشانه‌های این توافق […]

15 پیام

Jan 16 2010

تلفن همراه یا دستگاه شنود و جاسوسی همیشه همراه(!!)

نوشته: در بخش: سیاسی

یکی از بچه‌های فعال داخل ایران ای میلی برایم ارسال کرده بود. در آن لینک مطلبی بود که می‌خواست القا کند که تلفن‌های همراه دستگاه جاسوسی است و الخ. خودتان بروید و مطلب را بخوانید و قضاوت کنید. اینگونه ادعاها تنها می‌تواند از مغز بیمار دست اندرکاران امنیتی رژیم تراوش شود! چرا؟ توضیح می‌دهم. شما […]

9 پیام

Jan 12 2010

بیچاره ایرانی!

نوشته: در بخش: جنایات رژیم

بیچاره کسی که در ایران امروز زندگی می‌کند. واقعا این روزها با شنیدن خبرها دل آدم می‌گیرد از اینکه در ایران امروز تا این اندازه جان آدمیزاد شده مصداق شعر زیبای شاملو که می‌گوید: هراس ِ من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد ِ گورکن از بهای ِ آزادی‌ِ آدمی افزون باشد […]

5 پیام

Jan 08 2010

نگاهی به پشت پرده!

نوشته: در بخش: سیاسی

دوم ژانویه مطلبی نوشتم بنام “آمیر حسین” و دو تحلیل مختلف از اوضاع را مطرح کردم و نوشتم تحلیل دیگری هم دارم که نیاز به وقت دارد، تا چند نکته دیگر روشن شود و کمی زمان از روی حوادث بگذرد، تا تحلیل خودم را برایتان بنویسم. حالا گمان می‌کنم نم نمک پرده‌ها دارند کنار می‌روند، […]

7 پیام

مطالب قدیمی تر »

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر