Archive for December, 2003

Dec 24 2003

برای کسانی که تحریم انتخابات

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

برای کسانی که تحریم انتخابات را کار درستی نمیدانند. چه فایده مجلسی را انتخابت کردن وبعد این باشد وضع مجلس منتخب!! مردم.

Comments Off on برای کسانی که تحریم انتخابات

Dec 24 2003

تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران. از امروز دیگر نمی‌توانیم بگوییم که دنیای بیرون از ایران با ما همگام نیست. این قطعنامه خود باعث فروریختن ستونهایی از برج ملاها خواهد شد. پیش بسوی سرنگونی رژیم، تحریم انتخابات اولین و محکم‌ترین قدم است.

Comments Off on تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان

Dec 23 2003

این قسمت بعدآ اضافه شده

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

این قسمت بعدآ اضافه شده مطلب “افشاگری برده فروشی در ایران” از وبلاگ آیات شیطانی رو حتمآ بخونید. والدبمانعلی توی نظرخواهی مطلب قبلی آدرس صفحه‌ای رو از سایت مایکل مور داده که پیشنهاد می‌کنم به کسانی که انگلیسی می‌دونند سری به این صفحه بزنند. در این صفحه نامه‌هایی از تعدادی از نیروهای آمریکایی که در […]

Comments Off on این قسمت بعدآ اضافه شده

Dec 22 2003

دانشجویی که دست به اینگونه

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

دانشجویی که دست به اینگونه کارها می‌زند، نشان می‌دهد که به آگاهی کافی برای هدایت جامعه دست یافته و مشکلات جامعه را می‌شناسد. دوستان از اخباری که از ایران بدستم می‌رسد چنین پنداشته بودم که سانسور تا اندازه‌ای شل شده. اگر چنین نیست حتمآ اینگونه خبرها را سعی کنید به دیگر وبلاگ نویسها اطلاع دهید […]

Comments Off on دانشجویی که دست به اینگونه

Dec 22 2003

ایا کسی یک پراکسی سرور

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

ایا کسی یک پراکسی سرور برای مبارزه با سانسور سراغ دارد. یکی چیزی که به راحتی قابل نصب کردن و برداشتن باشد. cgi یا چیزی در این مایه‌ها سوار کردن‌اش هم باید ساده باشد. برای اینکه با سانسور احتمالی که در روزهای نزدیک به انتخابات بوجود خواهد آمد بد نخواهد بود اگر چند تایی از […]

Comments Off on ایا کسی یک پراکسی سرور

Dec 21 2003

درخبرها آمده بود که امروز

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

درخبرها آمده بود که امروز ساعت 6 کنسرتی در اسلو به افتخار خانم عبادی اجرا خواهد شد. خوب مبارک است گویا ایلنا هم مثل دیگر دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی قرنها از همه چیز عقب است حتی از خبرهایی که روی نت به آسانی در اختیار همه قرار دارد. این بیچاره‌ها 10 روز بعد از […]

Comments Off on درخبرها آمده بود که امروز

Dec 21 2003

دیگر فریب ملا اثر ندارد

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

كروبي: مردم به كساني كه قانون اساسي و نظام را قبول ندارند راي نمي‌دهند خُسن آقا: حاج آقا شما اول برادریت رو ثابت کن بعد ادعای ارث بکن. یارو ملت رو هم مثل خودش بلانسبت خر فرض کرده!. آقا جان اگه این ملت دیگه به کسی از شما رای داد! به قول معروف اگه شما […]

Comments Off on دیگر فریب ملا اثر ندارد

« مطالب جدیدتر - مطالب قدیمی تر »

اخبار و مطالب خواندنی