Dec 24 2003

تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان

نوشته:     :::       Comments Off on تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان

تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران. از امروز دیگر نمی‌توانیم بگوییم که دنیای بیرون از ایران با ما همگام نیست. این قطعنامه خود باعث فروریختن ستونهایی از برج ملاها خواهد شد. پیش بسوی سرنگونی رژیم، تحریم انتخابات اولین و محکم‌ترین قدم است.

نوشته: در ساعت: 12:07 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on تبریک بخاطر تصويب قطعنامه سازمان  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی