Archive for February, 2009

Feb 27 2009

چهار عامل سقوط دولت‌ها

نوشته: در بخش: انتخاباتی

عواملی که باعث سقوط دولتها می شوند زیاد هستند ولی چهار عامل مهمترین هستند این چهار عامل عبارت اند از: 1. نارضایتی عمومی 2. اقتصاد ورشکسته 3. بن‌بست سیاسی (مشکلات سیاسی داخلی و خارجی) 4. وجود یک اپوزیسیون قوی این چهار عامل مهمترین هستند و گاهی حتی با فراهم شدن یکی از این چهار عامل […]

19 پیام

Feb 26 2009

پدیده مذهب

نوشته: در بخش: اسلام و مسلمین

مدت زیادی است که روی این موضوع فکر کرده ام، شاید این موضوعی باشد که بیشتر از هر موضوع دیگری مغز مرا به خود مشغول داشته. همیشه از خودم این سوال را پرسیده ام، چرا انسانها با اینکه بر اساس داده های تاریخی و شواهد غیر قابل انکار مذهب را که بیشترین جنگ ها، بدبختی […]

15 پیام

Feb 23 2009

نفاق بینداز و حکومت کن

نوشته: در بخش: ملای حیله گر

یکی از شاخصه‌های اصلی حکومت آخوندی از روز اول بوجود آمدن این بوده که نفاق بیندازد و حکومت کند. در این پروسه حکومت بسیار هم خوب عمل کرده. اگر به روزهای اول انقلاب برگردیم می‌بینیم که همین روند باعث شد تا گروهای مختلف را اول در مقابل هم قرار دهند و بعد یکی یکی حذفشان […]

9 پیام

Feb 22 2009

همکاران و شرکای گوبلز را بشناسید!

نوشته: در بخش: انتخاباتی

جماعتی که از نظر فکری و سیاسی یا ورشکسته سیاسی هستند یا مواجب می‌گیرند تا دوباره آتش بیار تنور انتخابات خاتمی شوند باز دور هم جمع شده‌اند. این جماعت یا چنان از همه چیز و همه جا بیخبراند و نمی‌دانند چه جنایاتی همین خاتمی و شرکا در آن دست داشته‌اند، یا می‌دانند و بمزد می‌نویسند […]

23 پیام

Feb 18 2009

مشروعیت آقای گوبلز و ملت ایران

نوشته: در بخش: انتخاباتی

من مانده‌ام در این مقوله که برای این جماعتی که از اسهال طلب‌ها و گاهی هم از کل رژیم دفاع می‌کنند چگونه استدلال کنم! چگونه آنها را از خطری که ایران را تهدید می‌کند آگاه سازم. واقعا این قوم زبان نافهم را با چه ابزاری باید بیدار کرد!؟ رژیمی که هزاران انسان بی گناه را […]

23 پیام

Feb 15 2009

خر رنگ کرده

نوشته: در بخش: انتخاباتی

خاتمی آمد و همراه او سینه زنان و آبدارچی‌های او نیز تبلیغات گوش‌خراش خود را آغاز کردند. این سناریو خنده دار تر از آن است که بتوان آنرا جدی گرفت ولی متاسفانه در مملکتی که ملت قادرند عکس خمینی را در ماه ببینند، خر را هم می‌توان رنگ کرد و بجای گورخر به ماتحت ملت […]

31 پیام

Feb 14 2009

کاربران بالاترین و خطر امنیتی

مطلب زیر متن ای میلی است که یکی از بچه‌های داخل ایران برام ارسال کرده، بدون دست بردن در متن، آنرا در پایین منعکس می‌کنم. آنهایی که دوست دارند به این مطالب توجه کنند بکنند و آنهایی که بی خیال این موضوع ها هستند بی خیال باشند و این مطلب رو ندیده بگیرند، من بنا […]

12 پیام

مطالب قدیمی تر »

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر