Archive for October, 2004

Oct 24 2004

ارتش شکست خورده اسلام

نوشته: در بخش: آزادی بیان

آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور داشتید که حداقل باید توی این لیست بی معنی‌تان اسامی سران ناصبی و مفسد فى الارض‌ها را هم ذکر می‌کردید. مگر از شمر و یزید و خُسن آقا ناصبی‌تر و مرتدتر هم داریم؟ ما که از صبح تا شام مستقیمآ به تمام مقدساتتان داریم می‌شاشیم، ما را از قلم انداختید؟ […]

Comments Off on ارتش شکست خورده اسلام

Oct 24 2004

آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور داشتید که حداقل باید توی این لیست بی معنی‌تان اسامی سران ناصبی و مفسد فى الارض‌ها را هم ذکر می‌کردید. مگر از شمر و یزید و خُسن آقا ناصبی‌تر و مرتدتر هم داریم؟ ما که از صبح تا شام مستقیمآ به تمام مقدساتتان داریم می‌شاشیم، ما را از قلم انداختید؟ […]

Comments Off on آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور

Oct 22 2004

حرامزادگی فرزندان حسین

نوشته: در بخش: ملای حیله گر

شاشیدم به اون برکتی که از زیر عبای شما حرامزادگان و نوکران دولت فخیمه بیرون بیاد.

Comments Off on حرامزادگی فرزندان حسین

Oct 22 2004

شاشیدم به اون برکتی که

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

شاشیدم به اون برکتی که از زیر عبای شما حرامزادگان و نوکران دولت فخیمه بیرون بیاد.

Comments Off on شاشیدم به اون برکتی که

Oct 21 2004

در باره مساله سنگ‌سار ژیلا

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

در باره مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی بحثی مطرح شده بر این اساس که … صحبت‌ها زیاد است و هرکسی هم بحث خودش را می کند، من اصلآ نمی‌خواهم وارد این بحث‌ها بشوم که حزبی فلان کار را کرده برای منافع خودش و در اصل ژیلا بنا نبوده سنگسار شود و … هزار حرف یامفت دیگر. […]

Comments Off on در باره مساله سنگ‌سار ژیلا

Oct 21 2004

مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی

نوشته: در بخش: حقوق بشر

در باره مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی بحثی مطرح شده بر این اساس که … صحبت‌ها زیاد است و هرکسی هم بحث خودش را می کند، من اصلآ نمی‌خواهم وارد این بحث‌ها بشوم که حزبی فلان کار را کرده برای منافع خودش و در اصل ژیلا بنا نبوده سنگسار شود و … هزار حرف یامفت دیگر. […]

Comments Off on مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی

Oct 19 2004

بس است چه قدر از

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

بس است چه قدر از بدبختی ملت ایران بنویسیم امروز می‌خواهم از خوشبختی و سربلندی ملت ایران بنویسم. نام‌اش محمود امیری مقدم، او متولد سال 1971 است در سال 1985 به نروژ پناهنده شده در سن 14 سالگی به مدت دوسال زبان نروژی را یاد گرفته و همزمان دیپلم گرفته. پریروز بعنوان اولین غیر نروژی […]

Comments Off on بس است چه قدر از

« مطالب جدیدتر - مطالب قدیمی تر »

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر