Oct 22 2004

شاشیدم به اون برکتی که

نوشته:     :::       Comments Off on شاشیدم به اون برکتی که

شاشیدم به اون برکتی که از زیر عبای شما حرامزادگان و نوکران دولت فخیمه بیرون بیاد.

نوشته: در ساعت: 11:24 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on شاشیدم به اون برکتی که  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر