Oct 21 2004

مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی

نوشته:     :::       Comments Off on مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی

در باره مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی بحثی مطرح شده بر این اساس که … صحبت‌ها زیاد است و هرکسی هم بحث خودش را می کند، من اصلآ نمی‌خواهم وارد این بحث‌ها بشوم که حزبی فلان کار را کرده برای منافع خودش و در اصل ژیلا بنا نبوده سنگسار شود و … هزار حرف یامفت دیگر.
این بحث‌ها از اساس بی پایه هستند، چرا؟ به یک دلیل بسیار ساده: همگی آگاهیم که در جمهوری اسلامی هیچ قانونی وجود ندارد. مملکت را بر اساس دستورات یک مردک دبنگ مافنگی مستبد دارند اداره می‌کنند و هزاران قاضی جلاد را هم گذاشته‌اند سرکار تا هرکس نفس کشید نفسش را قطع کنند. به هیچ اصلی هم پایبند نیستند، همین نه کمتر نه بیشتر. مگر حکم عاطفه اعدام بود؟ اینها حتی به قوانین بربری خودشان هم پایبند نیستند. در این حکومت اصلآ حرف قانون را زدن یعنی به بیراهه رفتن. مقایسه این ماده قانون با آن یکی در این حکومت خیلی عذر می‌خواهم خریت محض است.
اگر فردا آمدند و گفتند که حکومت آخوندی یک کودک یک ساله را بخاطر شاشیدن روی برگ‌های قرآن حکم سنگساربرایش صادر کرده، من یکی که باور می‌کنم، چرا؟ چون ما با انسان‌های منطقی که طرف نیستیم، ما با انسانهای بیمار طرفیم، اگر اصلآ بشود اسم اینها را انسان گذاشت، کاپیش (capice)!

نوشته: در ساعت: 1:06 am در بخش: حقوق بشر

Comments Off on مساله سنگ‌سار ژیلا ایزدی  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر