Oct 22 2004

حرامزادگی فرزندان حسین

نوشته:     :::       Comments Off on حرامزادگی فرزندان حسین

شاشیدم به اون برکتی که از زیر عبای شما حرامزادگان و نوکران دولت فخیمه بیرون بیاد.

نوشته: در ساعت: 11:25 pm در بخش: ملای حیله گر

Comments Off on حرامزادگی فرزندان حسین  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر