Oct 24 2004

آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور

نوشته:     :::       Comments Off on آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور

آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور داشتید که حداقل باید توی این لیست بی معنی‌تان اسامی سران ناصبی و مفسد فى الارض‌ها را هم ذکر می‌کردید. مگر از شمر و یزید و خُسن آقا ناصبی‌تر و مرتدتر هم داریم؟ ما که از صبح تا شام مستقیمآ به تمام مقدساتتان داریم می‌شاشیم، ما را از قلم انداختید؟ یا شمشیرهایتان در مقابل ما برندگیشان را از دست دادند؟

گویا شما مفلوکین فقط رفتید دنبال آنها که نام وبلاگشان را به امروز تغییر دادند؟

عجب الاغی هستید شما دیگه.

نوشته: در ساعت: 1:06 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آخه بدبخت‌ها شما اگر شعور  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر