Archive for September, 2002

Sep 30 2002

این را بخوانید امروز دوباره

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

این را بخوانید امروز دوباره فضولک از اعماق قلبش سخن میگوید و او واقعآ خواندنیست، وقتی که بر موج افکارش سوار میشود و بیمحابا بر اهریمنان تاخت و تاز میکند.

Comments Off on این را بخوانید امروز دوباره

Sep 30 2002

بچرخ تا بچرخیم این روزها

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

بچرخ تا بچرخیم این روزها حُسن آقا یک همزبان پیدا کرده که دور از جان شما مثل اینکه هر روز قبل از شروع روز و خوردن صبحانه هنگام مسواک کردن بجای غرغره کردن آب، از فاضلاب استفاده میکند.حتمآ این آقا یا خانم را شما هم مطالب گهر بارش را خوانده اید. او خود را پشت […]

Comments Off on بچرخ تا بچرخیم این روزها

Sep 30 2002

خوش رقصی های رژیم دیروز

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

خوش رقصی های رژیم دیروز با مادرم تلفنی صحبت میکردم، بحث بر سر اوضاع ایران شد، پرسیدم وضع چطوه در پاسخم گفت که چند روزی است در پارک نزدیک خانه هر روز صبح تا عصر موزیک پخش میکنند آن هم نه از نوع سنتی اش بلکه از نوع پاپ اش، خندیدم با خودم گفتم ببین […]

Comments Off on خوش رقصی های رژیم دیروز

Sep 29 2002

Porno på iransk TV [+]

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

Porno på iransk TV [+] توی این مملکت یخبندان یک روزنامه تابلوید داریم بنام VG امروز روی نت مطلبی داشت در مورد اعدامهای امروز صبح در تهران رفته بودم بخونم کنار این مطلب دیدم نوشته Porno på iransk TV به زبون فارس یعنی فیلم پورنو در تلوزیون ایران. جل الخالق!! گویان رفتم مطلب رو خوندم […]

Comments Off on Porno på iransk TV [+]

Sep 29 2002

افسوس که بی فایده فرسوده

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

افسوس که بی فایده فرسوده شدیم دیروز برای خرید به یک سوپرمارکت رفته بودم. در حال جمع آوری مایحتاج بودم که آقایی در کنار من بدون اینکه بپرسد اهل کجا هستم شروع کرد به صحبت کردن و به فارسی سوال کرد: “چگونه میتوانند کلمی به این بزرگی را تولید کنند و آن را به قیمت […]

Comments Off on افسوس که بی فایده فرسوده

Sep 29 2002

این مساله ی هک شدن

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

این مساله ی هک شدن وبلاگ راپورتهای یومیه را من تا آنجایی که بتوانم پیگیری خواهم کرد، میدانید اگر اینکار را نکنیم فردا نوبت خودمان میشود، پس فراموش نشود یکی برای همه، همه برای یکی. اگر این رویه را پیش بگیریم به رژیم خواهیم فهماند که با این حرکات تحرک ما بیشتر میشود و هزینه […]

Comments Off on این مساله ی هک شدن

Sep 27 2002

طنز اسد مذنبی محشر است

نوشته: در بخش: بدون دسته بندی

طنز اسد مذنبی محشر است این طنز را اگر نخوانید ربع عمرتان بر فنا ست اسد مذنبی بنظر من بهترین است میگوید نه! این را بخوانید و بعد قضاوت کنید.

Comments Off on طنز اسد مذنبی محشر است

مطالب قدیمی تر »

اخبار و مطالب خواندنی