Sep 29 2002

این مساله ی هک شدن

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

این مساله ی هک شدن وبلاگ راپورتهای یومیه را من تا آنجایی که بتوانم پیگیری خواهم کرد، میدانید اگر اینکار را نکنیم فردا نوبت خودمان میشود، پس فراموش نشود یکی برای همه، همه برای یکی. اگر این رویه را پیش بگیریم به رژیم خواهیم فهماند که با این حرکات تحرک ما بیشتر میشود و هزینه ی این کار را بالا خواهیم برد و رژیم هم دیگر دست به اینگونه اعمال نخواهد زد.
از کسانی که تا این لحظه در مورد این موضوع نوشته اند اینها هستند: فضول، خلبان کور، پاگنده و فروغ که در وبلاگ عمومی این مساله را منعکس کرد. مطلب پاگنده از همه بهتر بود از این جهت که استمداد طلبیده بود و از کسانی که در امور امنیتی و پیشگیری از اینگونه هک کردن ها تجربه دارند خواسته بود که با آگاهی دادن به دیگران باعث پیشگیری از تکرار مجدد اینگونه مشکلات شوند. او همچنین از نویسنده ی این وبلاگ خواسته تا با نوشتن در یک وبلاگ دیگر به سردمداران رژیم بفهماند که کارشان بیهوده است.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 2:02 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر