Aug 04 2002

البعثت الا سلامیه الی البلاد الافرنجیه (قسمت پنجم)

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

قسمت چهارمقسمت ششم
شیخ تمساح بن نسناس : ” چون من كتابي موسوم به ” آثار الاسلام في سواحل النهار ” تاليف ميكنم و در آن از مناقب شير شتر و كباب سوسمار و خرما داد سخنوري خواهم داد , اجازه بدهيد اين مطلب را در آنجا درج بكنم كه سندي بس ممتاز است .
تاج المتكلمين : ” و اما تاسعآ، زنهاي كفار مكشوف العورة در ملاء عام با مردها ميرقصندو سحق و ملامسه ميكنند . البته آنها را بايد در قيد حجاب مستور كرد تا مردها را به تسويلات شيطاني گرفتار نكنند و فساد اخلاق آنها از اينجا آمده كه تعدد زوجات , صيغه , محلل و طلاق بين آنها مرسوم نيست . چه مردمان آنجا از گرسنگي خرچنگ و قورباغه و خوك ميخورند و در موقع ذبح اين جانوران بسم الله نميگويند . پس پايهء ضلالت آنها را از همينجا بايد قياس كرد .
عاشرآ- در بلاد كفار لهو و لعب و نقاشي و موسيقي بي اندازه طرف توجه و داراي اهميت و اعتبار است . البته بر مسلمين واجب است كه آلات غنا و
موسيقي را شكسته و بجايش وعاظ و روضه خوان و مداح در آنجا بفرستند تا آنها را به راه راست دلالت كنند . همچنين هر چه پردهء نقاشي است بايد
سوزاند و مجسمه ها را بايد شكست , همچنانكه حضرت ابراهيم با قوم لوط كرد . البته اگر اشياء نفيس و قيمتي در آنجا بهم برسد به بيت المال مسلمين تعلق ميگيرد . واضح است كه چون توجه كفار بدنياست بايد موعظه هائي راجع به آندنيا , فشار قبر , نكيرومنكر , آتش دوزخ , مارهاي جهنم , روز پنجاه هزار سال , سگ چهار چشم در دوز , ظهور حمار دجال , تقدير و قضاو قدر و فلسفهء اسلام بنمائيم . و نيز از فضيلت بهشت و ثواب اخروي لازم است توضيحاتي بدهند و بگويند كه در بهشت بمرد مسلمان حوري و بزن مسلمان غلمان ميدهند , هرگاه ثوابكار باشند در بهشت هفتاد هزار شتر و قصر زمردي ميدهند كه هفتاد هزار اطاق دارد و فرشته هائي در آنجاست كه سرش در مغرب و پايش در مشرق است . بعلاوه استعمال كمي ترياك بنظر حقير براي آنها مستحب است تا كفار را متوجه عقبي و آخرت بكند .
آقاي سكان الشريعه : ” به رغم حقير اين توضيهات زياد است . همينقدر فرموديد كفار را بدين حنيف اسلام دلالت ميكنيم شامل همهء اين شرايط میشود .
تاج المتكلمين : ” مقصود حقير همانا نشان دادن پايهء ضلالت خاج پرستان و اشكالاتي است كه مبلغين بعثه الاسلامي مواجه آن خواهند شد . مثلآ ممكن است كه قومي مسلمان نباشند مانند طايفهء يهود . ولي طرز آداب و رسوم مذهبي آنها بقدري نزديك و شبيه مسلمانان است كه بمحض تقبل دين حنيف حتي ختنه كرده هم هستند و به فشار قبر و نكير و منكر و همهء اين فلسفه جات معتقدند . چون از كفار كتاب دار هستند . ولي كفار فرنگستان كه بغلط به خاج پرست معروفند بهيچ چيز اعتقاد ندارند و از كفار حربي ميباشند و ما بايد از سر نو همهء اين مطالب را بگوش آنها بخوانيم و يا
نسلشان را بر اندازيم تا همه ئ دنيا مسلمان و بنده مقرب خدا بشوند .
شيخ تمساح بن نسناس : ” درصورت مخالفت گوش و بيني آنها را ميبريم و نخ ميكشيم و زنهايشان و شترانشان را ميان مسلمين قسمت ميكنيم .
عندليب الاسلام : ” فراموش نشود كه براي قدرداني از كفاري كه بدين حنيف مشرف ميشوند و تشويق آنها بايد تحف و هدايائي از طرف رئيس به آنها
اعطا بشود مانند: كفن متبرك , مهرنماز , تسبيح , حرز جواد , دعاي دفع غريب گز , دعاي بيوقتي , طلسم سفيد بختي , حلقه ياسين , نعلين و لوله هنگ كه در ضمن بدرد اداي فرايض و رسوم مذهبي هم ميخورد . بخصوص من پيشنهاد ميكنم كه يك نسخه هم از تاليف بنده زاده حضرت سكان الاشريعه كه هفت سال از عمر شريفش را مابين كفار گذرانيده و از علوم معلوم و منقول بهره اي بسزا دارد موسوم به ” زبدة النجاسات ” به اشخاص مبرز هديه شود.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 12:23 am در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,سیاسی,طنز,نقد اسلام

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر