Archive for November, 2012

Nov 28 2012

دیکتاتوری هاوتو (به سبک HOWTOs)

نوشته: در بخش: سیاسی

آنهایی که به دنیای لینوکس آشنایی دارند ماجرای هاوتو ها (HOWTOs) را می‌شناسند. این هاوتو ها نوشته‌هایی هستند که برنامه‌ها و روشهای بکارگیری آنها و روش های استفاده از دنیای لینوکس را با روشی بسیار سیستماتیک آموزش می‌دهند. این روش‌ها بسیار کار آمد هستند، من خودم دنیای لینوکس را تا حد قابل قبولی از همین […]

1 پیام

Nov 20 2012

آسد علی آقا خودت را برای سطل زهر آماده کن!

نوشته: در بخش: سیاسی

جنگ ایران و اسرائیل می‌رود که به پایان برسد. درست خواندید جنگ اخیر اسرائیل و حماس به دستور ایران و با منابع مالی نظامی ایران انجام شد. آتش بس بین اسرائیل و حماس به این معنی است که جنگ فعلا متوقف شده و نتیجه آن هم این شد که مصر در این بازی سیاسی نقش […]

14 پیام

Nov 03 2012

آقا ملوکانه خودشان خواستار مذاکره با شیطان بزرگ هستند!

نوشته: در بخش: سیاسی

فیلمی از مناظره تلویزیونی “امروز دیروز فردا” بین اصغر زاده و شریعتمداری در بین ایرانیان در شبکه‌های اینترنتی بلوا بپا کرده و مجددا تو گویی خر دجال دیده‌اند… باز مجددا رژیم یک فیل هوا کرد و عده‌ای آدم از همه جا بیخبر دراز شده‌اند و خوشحالی می‌کنند که ای ببینید چه نشسته اید که در […]

10 پیام

اخبار و مطالب خواندنی