Archive for January, 2012

Jan 28 2012

خُسن آقا عازم باسن آفریقا

نوشته: در بخش: گوناگون

راستش رو بخواهید همیشه دلم می‌خواسته بروم شاخ آفریقا، تا حالا بخت یاری نکرده، امسال گفتم برای فرار از زمستان یک سر بریم آنجا که آفتاب می‌درخشد. یک جایی مثل شاخ آفریقا یا کیش، قشم یا جایی دیگر که آفتاب هیچوقت غروب نمی‌کند، یا اگر غروب می‌کند آثارش شبانه روز قابل لمس است. آخه کسانی […]

9 پیام

Jan 22 2012

نرخ برابری سرگین ولایت در بازار ارز تهران

نوشته: در بخش: اقتصادی,سیاسی,طنز

به میمنت و شادی به اطلاع امت همیشه در صحنه می‌رساند پس از تصمیم مهم مقام مزخرف رهبری و اعلام سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی و با عنایت و پشتکار دولت با بصیرت امام زمان. دولت خدمتگزار موفق شد ارزش ریال را تا سرحد پهن و حتی سرگین ولایت افزایش داده و ایران […]

9 پیام

Jan 21 2012

حاج آقا قراره سزارین بکنند!

نوشته: در بخش: سیاسی

تو گویی بهمن ماه هنوز شروع نشده حوادثی که قرار بود در این ماه اتفاق افتد شروع شده! به اتفاقات این روزها که می نگریم بیشتر به این باور می رسیم که عمر حکومت آخوندی رو به پایان است. همه منتظرند! تو گویی این زن حامله قرار نیست به صورت طبیعی زایمان کند، این هیولایی […]

1 پیام

Jan 17 2012

تفاوت‌های بسیار کوچک فرهنگی!

خودتون رو سفت و سخت روی صندلی نگهدارید، بلکه ممکنه با خوندن این دو خبر از روی صندلی بیفتید! اگر روی زمین نشستید خطری نیست فقط زیاد نخندید. چند روزی است در نروژ دو خبر در راس اخبار قرار دارند و دیگر خبرها را به قول معروف تحت الشعاع قرار داده‌اند هر دو خبر هم […]

6 پیام

Jan 04 2012

اینترنت پاک!

راستش را بخواهید وقتی تولیدات حکومت آخوندی را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این اراذل و اوباش در این 33 سال چیزی که بیشتر از همه تولید کرده‌اند “واژه جدید” است که این مساله هم زیاد باعث تعجب نیست! از آدم‌های حراف بجز حرف مفت زدن و تولید گاز معده چه توقع دیگری می‌توان داشت! […]

5 پیام

اخبار و مطالب خواندنی