Archive for July, 2011

Jul 26 2011

وقتی که ملت ایران بویی از قانون و قانون گرایی نبرده‌اند!

نوشته: در بخش: اجتماعی,سیاسی

این چند روز در پیگیری خبرهای مربوط به انفجار و کشتار تروریستی نروژ به سایت‌های ایرانی و فارسی زبان هم سر می‌زدم تا عکس العمل آنها را هم بخوانم. در یکی از خبرها که از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پخش شده، یکی از هموطنان کرد که فرزنداش در بین جوانان مورد حمله قرار گرفته بوده، از […]

10 پیام

Jul 22 2011

انفجار عظیمی اسلو را لرزاند

انفجار بزرگی مرکز اسلو را لرزاند. ساعت 15:30 امروز صدای انفجار اسلو را از خواب تابستانی بیدار کرد. انفجار در میدان اینار گرهاردسن (Einar Gerhardsens plass) اتفاق افتاده که چند ده متر بیشتر با دفتر نخست وزیر نروژ فاصله ندارد! تا این لحظه کشته شدن دو نفر گزارش شده، ولی از تصاویری که تا این […]

5 پیام

Jul 20 2011

انتقال حکومت جادو و جنبل به دوران مدرن!

نوشته: در بخش: سیاسی,طنز

در عجبم این مهران مدیری با اجازه چه کسی چنین بی محابا حکومت سید علی آقا را به ریشخند گرفته است! تو گویی همه آن طعنه‌ها و نمایش خریت‌های حکومتی در ایران کم بود که در آخرین بخش قهوه تلخ، کل حکومت جهانگیر شاه را با همه عمله اکره‌اش به دوران جدید انتقال دهد! حالا […]

8 پیام

Jul 02 2011

بوی ولایت

نوشته: در بخش: سیاسی,طنز

6 پیام

Jul 01 2011

گفته بودیم رابطه نامشروع با آخوند عاقبت نداره‌ها! گوش نکردی آسید چاوز!

نوشته: در بخش: سیاسی,طنز

در خبرها خواندیم که حاج هوگو چاوز سرطان گرفته! آخه مردک مگه ما نگفته بودیم که رابطه نامشروع با مسلمان‌ها عاقبت ندارد!؟ حالا دیدی سرطان گرفتی! آن هم کجا!؟ لگن خاصره! ای بابا گفته بودیم که نزدیکی با مسلمون‌ها در بهترین حالت سیفیلیس دارد! حالا جونت در آد! کی قراره ایشاالله حلوای شما رو بخوریم!؟ […]

5 پیام

اخبار و مطالب خواندنی