Archive for May, 2011

May 30 2011

کعبه آمال خُسن آقا

نوشته: در بخش: فرهنگ و هنر

اگر این روزها کم‌تر می‌نویسم به این دلیل است که شدیدا گرفتار هستم. تازه دیدم حکومتیان خودشان تیشه برداشته‌اند افتاده‌اند به ریشه حکومت آخوندی و دیگر نیازی به ما ندارند، کافی است ما همراهی شان کنیم! در این مدت در عوض گرفتار ساخت و ساز هستم به قول سعدی به کار گل گماشته شده‌ام! از […]

22 پیام

May 17 2011

فروپاشی در سه سوت

نوشته: در بخش: سیاسی

سالهای پیش از 1991 اگر کسی مدعی می‌شد که روسیه شوری فرو خواهد پاشید و بدون هیچ مبارزه‌ای خود به خود مثل حباب توخالی خواهد ترکید، به ریش او می‌خندیدیم و مطمئن بودیم که چنین اتفاقی هیچ زمان با سیستمی به این مخوفی و عظیم که استالین برپا کرده رخ نخواهد داد! چنین اتفاقی در […]

17 پیام

May 11 2011

زندگی سگی!

در خبر است که چنانچه سگ با دامن یا کت شلوار سیاه در ملا عام آن هم در روزهای عزاداری محرم ظاهر نشود و برای مراجعه به پزشک هم از سبد مخصوص استفاده شود، نگهداری سگ در حکومت اسلامی بلا اشکال است! جل الخالق! باور ندارید خودتان از متن خبر بخوانید. گوینده این خبر هم […]

15 پیام

May 10 2011

جن زیر عبای ملا!

در خبری می‌خوانیم: پرونده مشایی و بقایی به کمیسیون اصل 90 رفت قبل از خواندن خبر به خودم می‌گویم حتما چنان پرونده ای برای آقایان دست و پا کرده‌اند که می‌خواهند با بردن آن به کمیسیون اصل نود نسل این دو را برچینند! خبر را می‌خوانم، از اول تا آخر تکرار مکررات آن هم تکرار […]

1 پیام

May 06 2011

دولت جن گیر و رمال

در خبرها آمده است که حکومتیان برای چسبیدن به قدرت، جن گیر و رمال استخدام کرده‌اند! جلل الخالق مگر تا امروز حکومت از این شگردها برای تحمیق استفاده نمی‌کرده، که امروز اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده باشد!؟ یادتان رفته قبل از انقلاب به کمک جن گیر و رمال‌های مقیم لندن عکس امام را در ماه نشانتان دادند!؟ […]

10 پیام

اخبار و مطالب خواندنی