Archive for October, 2008

Oct 11 2008

اقتصاد خرکی و متولیان اصلی انقلاب

وقتی امام امت فرمودند “اقتصاد مال خَرَه” زیاد تر از دهانشان شکر خوردند. آنهایی که نگاهی گذرا به تحولات انقلاب ایران کرده‌اند می‌دانند که این حرکت عظیم اول بوسیله روشنفکران شروع شد و بیشتر یک حرکت چپ سیاسی بود تا مذهبی. پس از اینکه حرکت‌های اولیه شکل گرفت و بازگشت غیر قابل اجتناب شد، به […]

14 پیام

Oct 08 2008

خطرناک تر از بمب اتم

نوشته: در بخش: فرهنگ و هنر

عده‌ای بر این باورند که حکومتگران بمب اتم را برای کشور گشایی و صدور انقلاب اسلامی می خواهند. نظر من درست برعکس است. رژیم بمب اتم را برای مردم ایران می خواهد. رژیم می داند که برای ماندن باید در داخل جو ترور و سرکوب را به همین شکل و اندازه نگاه دارد در غیر […]

16 پیام

Oct 05 2008

ابرقدرت جهان در سراشیبی افول!؟

نوشته: در بخش: روابط خارجی

چند مدت پیش در مطلبی نوشتم که این رویارویی آمریکا با ایران یا منجر به سقوط حکومت ایران خواهد شد یا باعث فروریزی اقتدار آمریکا و راه فراری هم از این جبر روزگار نیست. بدون اینکه بخواهم مدعی شوم که مشکلات امروز آمریکا مستقیما از رویارویی آن کشور با ایران سرچشمه می‌گرید ولی با این […]

15 پیام

Oct 01 2008

تلاشی برای روشنگری

نوشته: در بخش: مبارزه با رژیم

وبلاگی را با عنوان گفتگو راه اندازی کردم به این امید که با مطرح کردن بحث‌های اساسی و جمع آوری نوشته‌هایی در باره و نقد اسلام، بتوانیم با هم یک منبع مفید بسازیم تا جوانان سرگردان در جو مسموم ایران اسلام زده بتوانند با مراجعه به آن به عنوان یک مرجع کسب اطلاعات دقیق و […]

44 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر