Archive for May, 2002

May 27 2002

اين آقاهه رو که

نوشته: در بخش: طنز

اين آقاهه رو که ميبينيد اسمش هست امير محبیان و عضو شوراي سردبيري روزنامه‌ي رسالت تشريف دارند، تازه گيا اصلاح طلب شدن بخاطر همين هم رفته خودش رو اصلاح کرده، يا شايد خودشو آماده فرار کرده که تا رژيم افتاد در بره. يا شايد هم اصلاح نژادش کردند. شايدم اصلآ ميخواد رئيس جمهور بشه چون […]

Comments Off on اين آقاهه رو که

May 26 2002

اخباری از بلاد اسلامی و

نوشته: در بخش: طنز

اخباری از بلاد اسلامی و مصاحبه خبرنگار حُسن آقا با آقای بيغرض روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از خانم اشرف بروجردي، معاون وزير كشور، اطلاع داد: دختران ايراني در مجالس عيش شيوخ عرب اين روزنامه به فسادي كه در كمين زنان و دختران جوان ايراني نشسته اشاره کرده و به حقايق تكان دهنده اي اشاره […]

Comments Off on اخباری از بلاد اسلامی و

May 26 2002

اين هم ادامه اعلاميه جهاني

نوشته: در بخش: حقوق بشر

اين هم ادامه اعلاميه جهاني حقوق بشر بی مرض (ببخشيد بيغرض) همراه با عکس بيغرض وحُسن آقا در حال ورزش صبحگاهی. اعلاميه جهاني حقوق بشر ماده 21 هرشخصي حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود مستقيما يا به وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد. تفسير ماده 21 بند يك هر […]

Comments Off on اين هم ادامه اعلاميه جهاني

May 26 2002

در دو روز گذشته نامه

نوشته: در بخش: اجتماعی

در دو روز گذشته نامه هايی را دريافت کرده ام(حُسن آقا دريافت کرده) که اکثرآ حکايت از آن دارد که دست رسی به مصاحبه راديو پژواک برای اين عزيزان غيرممکن بوده است بهمين خاطر File مصاحبه را در مکانی که در اختيار دارم download کرده ام و آدرس آن را نيز بر روی صفحه حُسن […]

Comments Off on در دو روز گذشته نامه

May 25 2002

ديروز و امروز دو سه

نوشته: در بخش: حقوق بشر

ديروز و امروز دو سه مطلب را خواندم که نظرم را جلب کرد. در اين نوشته سعی خواهم کرد که رابطه اين اخبار را باهمديگر بررسی کنم و نتيجه ای را که از آن ميگيرم در آخر عرضه کنم. اولين خبر مربوط ميشود به ملاقات روز چهارشنبه گنجی، باقی و آيت الله نمازی دادستان كل […]

Comments Off on ديروز و امروز دو سه

May 25 2002

مطلبی رو خانم آزاده سپهری

نوشته: در بخش: اجتماعی

مطلبی رو خانم آزاده سپهری برای من فرستادند و از من خواستن که اون رو روی وب لاگ حُسن آقا قرار بدم. در ضمن يادآوری ميکنم که برداشت من از مطلب شما همانطوری که در نوشته خودم در تاريخ Saturday, May 25, 2002 آمده شک را بر اين گذاشته ام که روی سخن شما به […]

Comments Off on مطلبی رو خانم آزاده سپهری

May 25 2002

سلام خانم آزاده سپهری بگمان

نوشته: در بخش: اجتماعی

سلام خانم آزاده سپهری بگمان من شما برداشت صحيحی از نوشته های ديشب من نکرديد. يا اينکه من برداشت صحيحی از پاسخ شما نکردم، مرا اصلاح کنيد چنانچه در اشتباهم. شما ميفرماييد: بياييم بحث را از حالت «مردانه» دربياريم و انسانی اش کنيم. باورم کنيد من هدفی جز انسانی رفتار کردن نداشتم. انتقاد من نه […]

Comments Off on سلام خانم آزاده سپهری بگمان

« مطالب جدیدتر - مطالب قدیمی تر »

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر