Aug 01 2002

البعثت الا سلامیه الی البلاد الافرنجیه (قسمت سوم)

نوشته:     :::       Comments Off on البعثت الا سلامیه الی البلاد الافرنجیه (قسمت سوم)

قسمت دومقسمت چهارم
قوت لايموت : ” اگر بجاي پول سوسمار و موش صحرائي هم بدهند قبول ميكنيم .
آقاي تاج المتكلمين : ” البته , پس در اينصورت مخالفتي نيست كه مخارج اين جمعيت از محل موقوفات تامين شود . اما بايد دانست , آيا در بلاد كفار محل و موضوع مخصوصی براي اين جمعيت تخصيص داده شده كه از پول حلال بدست آمده و در ضمن ملك غصبي نباشد؟.
آقاي عندليب الاسلام : ” اين فقير از ديرزماني است كه مترصد و مشغول تتبع و تفحص و تجسس و تحقيقات هستم . مخصوصآ بنده زاده آقاي سكان الشريعه كه از علوم منقول و معقول بهره بهره اي كافي دارد و كتابي در آداب مبال رفتن و طهارت موسوم به : ” زبده النجاسات ” كه اساس شريعت اسلام است تاليف كرده و شش سال از عمر شريفش را در بلاد كفار گذرانيده گفت كه در شهر البرس .
آقاي سكان الشريعه : ” بلي در شهر الباريس از بلاد افرنجيه محلي است كه به آل ضياء (Alésia) شهرت دارد و گويا اين ضياء نوه عمهء مسلم بن عقيل بوده كه يكي از كفار موسوم به سنان ابن انس وي را دنبال و شترش را از عقب پي كرده و آن معصوم به بلاد افرنجيه گريخته و ظن قوي ميرود كه آن محل بنام آن بزرگوار معروف شده باشد . حقير هم در كتاب ” اختناق الشهدا ” باين مطلب بر خورده ام . البته بايد اقدام مجدانه بشود تا مزار آن جنت مكان خلد اشيان را از چنگ كفار بدرآوريم و مقر اين جمعيت بنمائيم كه خيلي مناسب است .
شيخ خرطوم الخائف نمايندهء وهابيها فرمودند : ” من مخالف ساختمان هستم . چون اجداد ما زير سياه چادر با سوسمار و شير شتر زندگي
ميكرده اند همه مسلمين بايد همين كار را بكنند .
آقاي عندليب الاسلام : ” چنانكه در حديث آمده ” التقيه ديني و دين ابائي ” پس در ابتدا تقيه بايد كرد تا بتوانيم بر كفار مسلط بشويم .
آقاي سنت القطاب : ” در اين صورت رقص هم بمصداق آيهء شريفه . ” كونوا قردة خاسئين ” جايز است . چه حقتعالي خود ميفرمايد كه قر بدهيد
كه خاصيت دارد . وانگهي از كوري چشم كفار . اسلام مذهب متجددي است . مگر خود حضرت در 1300 سال پيش دور سنگ (حجرالاسود) رقص فكس تروت نكرد . چنانكه حالا هم حاجيها هر وله ميكنند.؟
آقاي عندليب الاسلام : ” البته اينها بسته به پيش آمد است , تا جمعيت بعثة الاسلاميه چه صلاح بداند . عجالتة اين مذاكرات بي مورد است خوب است آقاي تاج مرامنامهء اين جمعيت را قرائت بفرمايند.
آقاي تاج المتكلمين : ” بر ذوات محترم و علماي معظم و بر همهء مردمان دنيا از چين و ماچين و بلاد ياجوج و ماجوج تا جابلقا و جابلسا كه بلاد نسناسهاست و همه به زبان فصيح عربي متكلم هستند . مبرهن و آشكار است كه كتاب سماوي ما مسلمين شامل همهء معلومات دنيوي و اخروي است و هر كلمهء آن صدهزار معني دارد.
آقاي سنت القطاب : ” چنانكه اختراع همين هتل مبين ها از بركت ! هذا كتاب مبين قران بوده است .
آقاي تاج المتكلمين : ” نعم , علاوه بر فلسفه جات و حكميات و موعظه جات و فنديات و معلومات ديگر , بايد دانست كه كتاب ما مسلمين داراي تعاليم و قوانين علمي است و بايد بدين وسيله برتري آنرا به كفار نشان بدهيم .
آقاي عندليب الاسلام : ” اجازه بدهيد توضيح بدهم . مقصود وجوب يك معلم عملي است , بقول فرنگي ماب ها ” برفسور ” تا به تلامذه مسائل فقه و اصول از قبيل: تطهير , حيض و نفاس , غسل جنابت , شكيات , سهويات , مبطلات , واجبات , مقدمات , مقارنات , استحاضهء كثيره و قليله و متوسطه و مخصوصآ آداب طهارت را عملآ نشان بدهد و بكفار تزريق بكند تا ملكهء آنان گردد .

نوشته: در ساعت: 2:39 am در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,سیاسی,طنز,نقد اسلام

Comments Off on البعثت الا سلامیه الی البلاد الافرنجیه (قسمت سوم)  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی