Archive for July, 2013

Jul 09 2013

شارلاتانیزم اسهال طلبی حد و حساب نمی‌شناسد

نوشته: در بخش: اقتصادی,سیاسی

وزیر کشاورزی که معنی واژه کشاورزی را نداند باید گذاشت اش لای جرز دیوار! واقعا تو گویی این جماعت همگی دکترای خود را از توی قوطی تاید [*]پیدا کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: مردم را حيوان فرض کرده‌اند چرا که آمار توليد علوفه را هم در آمار توليدات کشاورزی می‌آورند جناب عیسی کلانتری که گویا قرار است […]

5 پیام

Jul 01 2013

آهای بیدار شو خلق خفته!

روز بعد از انتصابات پسر خواهرم میل فرستاده نوشته “دایی دیدی ما هم رای ندهیم باز یک عده آدم نا آگاه می‌روند پای صندوق رای و باز یک ملا را انتخاب می‌کنند. حالا ما باید چکار کنیم!” واقعا مانده‌ام چه پاسخی به اینگونه پرسش‌ها بدهم! پاسخ دارم ولی پاسخ‌ها هم ثمری برای آن ملت ندارد، […]

5 پیام

اخبار و مطالب خواندنی