Archive for May, 2013

May 29 2013

طرح کلاه گشاد بر سر ملت ایران!

مارمولک‌های حکومتی این روزها نقشه شومی برای ملت کشیده‌اند تا دوباره امت همیشه در صحنه را از همان سوراخ شناخته شده صندوق انتخابات (بخوانید انتصابات) بگزند! اینکه می‌نویسم نقشه شومی کشیده‌اند به این دلیل است که همه شواهد به این سو اشاره می‌کند. اینکه اول خاتمی و هاشمی ناز می‌کنند که می‌آیند، نمی‌آیند، عشوه‌های مارمولکی […]

4 پیام

May 11 2013

شارلاتانیزم اسلامی

در طول مدت عمر جمهوری اسلامی، آدم‌های زیادی دیده‌ام که مثل آب خوردن رنگ عوض می‌کنند. آنها که از بی حجابی مفرط در دوران شاه به چادر چاقچور روی آوردند تا بلکه از حکومت آخوندی بهره ببرند. چه آنها که با گذاشتن ریش برای خود نانی دست و پا کردند. جالب اینجاست که همه این […]

6 پیام

May 05 2013

سگ زرد برادر شغال است

هنوز پیامی ثبت نشده

اخبار و مطالب خواندنی