Archive for August, 2010

Aug 04 2010

مارمولک

نوشته: خُسن آقا در بخش: ملای حیله گر

خبری نظرم را به حضرتش جلب کرد(منظورم حضرت مارمولک است!). پس از چند جستوجو با گوگل، دیدم الحق که تهیه کننده فیلم مارمولک چقدر خوب زوایای افکار پلید روحانیون را روانکاوی کرده. نمونه این مارمولک‌ها در ایران زیاد هستند. همان‌هایی که می‌دانند با چه ابزاری می‌توان نردبان ساخت و از دیوار قدرت بالا رفت. در [...]

10 پیام

Aug 01 2010

مزخرفات آخوندی خوراک فکری عوام

نوشته: خُسن آقا در بخش: ملای حیله گر

تحلیل فقاهتی رابطه زلزله با گناه براساس مبانی فیزیک دینی توسط آیت الله خرازی زلزله تجلی غضب مقام ولایی اهل بیت برضد منکرات با چگالی بی نهایت است. آقا به جدم قسم شاید این ایده پیوند حوزه و دانشگاه چیز بدی هم نباشه ها! باور کنید شاید اگر این آخوندها را بفرستیم دانشگاه یک چیزی [...]

9 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر