Archive for December, 2009

Dec 09 2009

پر افتخارترین جایزه سال به آسید علی رهبر تعلق گفت

نوشته: در بخش: حقوق بشر

دانشجویان، استادان و محققین دانشگاه اسلو از امسال تصمیم دارند هم زمان با جایزه صلح نوبل، یک جایزه هم برای دیکتاتور سال در نظر بگیرند. امسال این افتخار شامل حال آسید علی خان رهبر شد و اولین دیکتاتوری شد که این جایزه افتخار آمیز(!) را دریافت می‌کند. دانشجویان دانشگاه اسلو و مدرسه عالی اقتصادی ب […]

11 پیام

Dec 05 2009

می خور که به زیر گل بسی خواهی خُفت …

نوشته: در بخش: گوناگون

شراب امسال را هم تمام کردم و امروز همه را بطری کردم و اتیکت زدم و گذاشتم توی زیر زمین تا استراحت کنند تا فروردین یا اردیبهشت ماه که دمی به خمره بزنم! هوای امسال اسلو بسیار بد و بارانی بود، یعنی همان هوایی که اصلا بدرد تولید انگور شراب نمی‌خورد، با این حال ثمره […]

2 پیام

Dec 01 2009

اقتدار حکومت آسید علی

نوشته: در بخش: طنز

حتما شما هم لات‌های قلابی دیده‌اید، منظورم همان لات‌هایی است که یکی شان می‌ایستد این طرف خیابان و آن یکی آنطرف خیابان و هی برای هم عربده کشی می‌کنند و نسق می‌گیرند. حالا اگر یکی از این لات‌ها کمی جرات داشت و آمد آنطرف خیابان یک مرتبه می‌بینی آن یکی دیگر دمش را می‌گذارد روی […]

8 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر