Archive for the 'جنایات رژیم' Category

Jun 21 2009

ندای آزادی ایران

نوشته: در بخش: جنایات رژیم

نمی‌خواهم وسیله‌ای باشم که جهان اطرافم را بسوی توحش و خشونت سوق می‌دهد، به همین دلیل هم معمولا سعی می‌کنم بعضی تصاویر را روی صفحه اصلی وبلاگ نگذارم. بعضی از این تصاویر اجتناب ناپذیراند، برای عریان کردن حقیقت لازم‌اند. برای نشان دادن هنرمندی‌های سید علی و گماشتگان با غیرت او نیاز است. بگذار جهان بداند. […]

45 پیام

« مطالب جدیدتر

اخبار و مطالب خواندنی