Tag Archive '11 سپتامبر'

Dec 28 2011

گنه کرد در بلخ آهنگری      به شوشتر زدن گردن مسگری!

نوشته: در بخش: تروریزم,سیاسی

وقتی که بیچاره ملت ایران بی سرپرست می‌شود اینگونه می‌شود که هر حرامزاده‌ای به خود اجازه می‌دهد از کیسه این ملت خرج اعطینای خود کند! این حکم جدیدی که در یک دادگاه در آمریکا صادر شده دیگر نمونه منحصر به فردی از عدالت آمریکایی است! افسوس و صد افسوس که یک وکیل شیرپاک خورده ایرانی […]

6 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر