Tag Archive 'وب 2'

Dec 30 2010

مهدی یحیی نژاد: بهترین لینکهای داغ نشده ۱۲ ساعت گذشته

داستان غم انگیز بالاترین شباهت زیادی به دیگر پدیده‌های ایرانی دارد، نه یک سرسوزن کم تر و نه یک سرسوزن بیشتر. تو گویی بیچاره ایرانی هیچ گاه به پدیده‌های جهان امروز دسترسی پیدا نخواهد کرد! هر وقت هم کسی دست بالا بزند و بخواهد پدیده‌ای که در همه جهان رایج شده را وارد فرهنگ و […]

6 پیام

اخبار و مطالب خواندنی