Tag Archive 'نوروز'

Mar 19 2013

عقب نشینی حکومت در برابر ملت

وقتی که رژیم در برابر خواست ملت به زانو در می‌آید اینچنین با عشوه‌ها خود را با احتیاط کامل از جلو راه مردم به کناری می‌کشد چه می‌دانند که اگر بر سر راه سیل مردم قرار بگیرند دیگر چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اینها همانهایی هستند که سالها برای شادی‌ها و اعیاد ایرانی نقشه […]

3 پیام

Mar 20 2012

نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز!

نوشته: در بخش: اجتماعی

فرا رسیدن بهار بر شما فرخنده باد سالی که در پیش است را برای شما بدون مفتی و مفت خور و آخوند آرزو دارم. به امید آنکه این سال آخرین سال حکومت ننگ باشد. قوی دل، سربلند و پیروز باشید

10 پیام

Mar 20 2011

سال نو بر شما فرخنده باد

یکی بود یکی نبود! اول حکومت آخوندی بود و هزار دنگ و فنگ، هزار قر و غمزه‌های عوام فریبنده و شارلاتان گونه. نوروز را طاغوتی خواندند و تصمیم داشتند آنرا حذف کنند! غافل بودند که چنین غلطی را پیشینیان عرب آنها، مسلمانان بیابان گرد صدر اسلام هم خواستند بکنند، دست درازی هایی هم به فرهنگ […]

10 پیام

اخبار و مطالب خواندنی