Tag Archive 'نظامی'

Oct 30 2012

یا رب روا مدار که گدا معتبر شود … گر معتبر شود زر یامفت زیاد می‌زند!

قبلا نوشته بودم که آدم گدا اگر معتبر شد آنگاه است که روزگار من و شما سیاه خواهد شد! ببینید سید علی گدا، همان آخوند پنج تومانی دوران قبل از انقلاب چطور برای خودنمایی ما ملت ایران را سوژه خنده جهانیان کرده! مردک تو حتی قادر نیستی نان شب ملت خودت را فراهم کنی، با [...]

2 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر