Tag Archive 'علی لاریجانی'

Jun 24 2012

اگر بیچاره شاه می‌دانست!

اگر بیچاره شاه می‌دانست که رانده شدگان عراقی پس از ورود به ایران این چنین ایران را به گه خواهند کشید و حتی حکومت خودش را هم سرنگون خواهند کرد، یقینا آنها را دم مرز سر به نیست می‌کرد یا چه می‌دانم شاید هم به صدام باج می‌داد تا در همان عراق آنها را یک […]

10 پیام

اخبار و مطالب خواندنی