Tag Archive 'عقده'

Dec 22 2010

خدا نکند که گدا معتبر شود…

این ضرب المثل را اگر در نظر بگیرد می توانید بر اساس منطقی که در آن نهفته است کل سیستم حکومتی ایران را تحلیل کنید. از همه خنده دارتر همان رفتارها را می‌توانید در گدازادگان دیگری هم که در جامعه بی دلیل و منطقی مطرح شده‌اند و جایگاهی فراتر از آنچه که لیاقت‌اش را دارند […]

6 پیام

اخبار و مطالب خواندنی