Tag Archive 'رمال'

Apr 15 2012

جام زهر را بپایید!

به تاریخ 01/ 03/ 81 حضرت رهبر در جمع تعدادی بسیجی و سپاهی یک چند کیلو شکر خوردند به این مضمون: عده‌ای‌ دم‌ از مذاكره‌ با آمریکا می‌زنند كه‌ این‌ افراد یا با الفبای‌ سیاست‌ و یا با الفبای‌ غیرت‌ آشنایی‌ ندارند البته ایشان هر از چندگاهی وقتی می‌خواهند الفبای غیرت را در کوزه بگذارند […]

2 پیام

May 10 2011

جن زیر عبای ملا!

در خبری می‌خوانیم: پرونده مشایی و بقایی به کمیسیون اصل 90 رفت قبل از خواندن خبر به خودم می‌گویم حتما چنان پرونده ای برای آقایان دست و پا کرده‌اند که می‌خواهند با بردن آن به کمیسیون اصل نود نسل این دو را برچینند! خبر را می‌خوانم، از اول تا آخر تکرار مکررات آن هم تکرار […]

1 پیام

May 06 2011

دولت جن گیر و رمال

در خبرها آمده است که حکومتیان برای چسبیدن به قدرت، جن گیر و رمال استخدام کرده‌اند! جلل الخالق مگر تا امروز حکومت از این شگردها برای تحمیق استفاده نمی‌کرده، که امروز اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده باشد!؟ یادتان رفته قبل از انقلاب به کمک جن گیر و رمال‌های مقیم لندن عکس امام را در ماه نشانتان دادند!؟ […]

10 پیام

اخبار و مطالب خواندنی