Tag Archive 'تکنولوژی'

Oct 10 2011

اختلاس 2+

یکی نیست به ملت بگویید بابا بی خیال اختلاس سه هزار میلیاردی باشید! این اختلاس‌های کوچک را بچسبید ببینید چگونه توی روز روشن جیب مردم را می‌برند! باور بفرمایید این اختلاس‌های کوچک را وقتی جمع کنید می‌بینید که سر جمع مبلغ آن ده‌ها برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی می‌شود. اول توضیح بدهم ای‌دی‌اس‌ال 2+ (+ADSL […]

6 پیام

Nov 26 2010

وقتی که گوگل و بلاگر و کل سیستم قاطی پاتی می‌کنند

6 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر