Tag Archive 'انگور'

Jan 06 2013

راکتور ساخت داخلی!

نوشته: در بخش: طنز

مدتی بود می‌خواستم یک دستگاه پیشرفته برای له کردن انگورهای ملوکانه بخرم! هر چی گشتیم و گشتند توی نروژ چیز بدرد بخور پیدا نکردیم، عاقبت امر با خودم گفتم مگر من با اون دختر کوچولویی که توی زیر زمین خانه شان راکتور اتمی ساخته بود چه فرقی دارم! در ضمن با اینکار می‌توان یک تو […]

11 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر