Tag Archive 'اشرار'

Jun 29 2011

درد بیضه ناب محمدی و پوست دستان ساب رفته امت همیشه در صحنه!

نوشته: در بخش: سیاسی

اشرار در حکومت آخوندی هم بیشتر شباهت به انسانهای مفلوک و درمانده دارند تا اشرار واقعی. نه واقعا می‌گویم! چشمانتان را ببندید و تصویر یک فرد شرور را آنگونه که واژه القا می‌کند در فکر خود به تصویر بکشید، بعد چشمانتان را باز کنید. حالا بگویید کدام آدم‌ها شباهت بیشتری به اشرار تصویر کشیده شده […]

4 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر