Sep 29 2003

امنستی را برای نجات جان افسانه نورزی یاری دهید

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

اجازه ندهید تا رژیم خونخوار ایران با ریختن خون بیگناهان به عمر ننگین خود ادامه دهد.
حالا که توجه جهان بسوی ایران است بر تلاش خود بیفزایید تا شاید حکومت ننگین خمینی را هرچه زودتر سرنگون کنیم.
رژیم منفور خامنه‌ای و اوباشان‌اش تصمیم دارند افسانه نورزی را به جرم دفاع از حریم خود، در مقابله با یک مامور امنیتی تجاوزگر به قتل برساند. با مراجعه به این آدرس یا این یکی و ارسال شکایت نامه و حمایت از او جان افسانه نوروزی را نجات دهید.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 12:45 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر