Sep 18 2003

چه چیزی باعث می‌شه که

نوشته:     :::       Comments Off on چه چیزی باعث می‌شه که

چه چیزی باعث می‌شه که انسان این همه درد و رنج رو تحمل کنه و طغیان نکنه؟

نوشته: در ساعت: 6:38 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on چه چیزی باعث می‌شه که  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی