Aug 31 2003

همگی می‌خواهند درمورد پرونده‌ی زهرا(زیبا)

نوشته:     :::       Comments Off on همگی می‌خواهند درمورد پرونده‌ی زهرا(زیبا)

همگی می‌خواهند درمورد پرونده‌ی زهرا(زیبا) کاظمی حرف بزنند و گزارش بنویسند ولی هیچ کدام یک مثقال خایه در تنبان ندارند که حتی یک کلمه در مورد این موضوع حرف بزنند یا یکی از تحدیدهایشان را عملی کنند به این می‌گویند خایه‌ی اسلامی.
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]

نوشته: در ساعت: 11:22 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on همگی می‌خواهند درمورد پرونده‌ی زهرا(زیبا)  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی