Aug 31 2003

گفته میشود قتل حکیم به

نوشته:     :::       Comments Off on گفته میشود قتل حکیم به

گفته میشود قتل حکیم به دستور ایران و با همکاری اعضای القاعده انجام شده است.
به گفته منابعی در ایران، رهبری القاعده برای پیشگیری از تحویل اعضای دستگیر شده خود در ایران به دولت عربستان سعودی، ترور حکیم را بدستور سپاه پاسداران برای جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند.

نوشته: در ساعت: 5:05 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on گفته میشود قتل حکیم به  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی