Jul 27 2003

صبح بخیر آقای خرازی

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد که آقای خرازی با خانواده کيوان تابش، جوان ايرانی که روز 14 ژوئيه در پايان يک تعقيب و گريز پليسی و به ضرب گلوله پليس کشته شد ابراز همدردی کرد و گفت: “وزارت امور خارجه موظف به پيگيری حقوق شهروندان و اتباع ايرانی در نقاط مختلف جهان است.”
آقای خرازی گفت: وزارت خارجه از ظرفيت ها و ابزار ديپلماتيک برای روشن شدن اين حادثه تاسف بار و احقاق حقوق شهروندان ايرانی استفاده خواهد کرد.
مساله قتل خانم کاظمی بدست غاضی مرتضوی نشان داد که حکومت‌گران در جمهوری جهل و زور تا چه اندازه برای جان شهروندان ایرانی ارزش قائل‌اند! البته این موضوع تازه‌ای نیست چون ایرانی و مخصوصآ از نوع مخالف آن با جمهوری اسلامی بخوبی می‌داند که حکومت آخوندی نه برای دفاع از منافع ملت برپا شده که برعکس این حکومت ننگین برای منافع آخوند و به نابودی کشیدن شهروندان است که برپاشده. چیزی که از همه بیشتر اعصاب را خراب و رنگ چهره را سرخ و رگهای گردن را متورم‌تر می‌کند این است که روزانه باید شاهد سخنان بی سروته سردمداران این حکومت در تحقیر بیشتر ملت باشیم.
اینکه یک دفعه آقای خرازی برای دفاع از شهروندان بپا می‌خیزد و اراجیفی از این دست می‌گوید مخصوصآ برای ما که رانده شده از آن دیاریم و می‌دانیم که رژیم با چه دیدی به این گونه شهروندان‌اش نگاه می‌کند داغمان را تازه‌تر می‌کند و خاطرات دورانی را که حتی در دیار غربت هم بایستی همیشه مواظب دوروبرمان می‌بودیم تا مبادا به دست جلادان رژیمی که آقای خرازی آن را نمایندگی می‌کند سربنیست شویم. هنوز خونی که از سرهای بریده و گردن‌های دریده‌ی مخالفین رژیم در اینجا و آنجای اروپا بر زمین ریختند خشک نشده که ما فراموش کرده باشیم که به دستور و همکاری همین آقای خرازی ایرانی دوست!! بود که فرخزادها بختیارها قاسملوها و صدها مخالف دیگر یکی‌یکی در اروپا سلاخی شدند. آقای خرازی دیگر کورخوانده‌اید، حتی فاشیست‌ترین و منفعت‌طلب‌ترین حکومتهای غربی نیز امروز دیگر قادر به لاپوشانی کارهای شما نخواهند بود.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 4:21 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر