Jul 24 2003

من این آقای ابوالقاسم گلباف

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

من این آقای ابوالقاسم گلباف را هم با اینکه سر اش کچل است خیلی دوست میدارم نپرسید چرا این را بخوانید ببینید چقدر جگر دارد این مرد

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 3:42 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر