Jul 24 2003

من این آقای محمد حسين

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

من این آقای محمد حسين خوشوقت را با اینکه از اقوام رهبری است خیلی دوست دارم. نپرسید چرا جواب‌اش را می‌توانید اینجا بخوانید.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 3:26 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر