Jun 29 2003

مگر ایرانی غیرت ندارد!

نوشته:     :::       Comments Off on مگر ایرانی غیرت ندارد!

در خبرها و نوشته های چند روز گذشته این یا آن رسانه نوشته می‌شود که رژیم قصد دارد با اعدام چند نفری قیام را خاموش کند، زهی خیال باطل.
خاک بر سر من وتو اگر رژیم منفور ملایان این بار نیز با زندانی کردن رهبرانمان اجازه یابد به حکومت نگین خود ادامه دهد. من که نخواهم توانست با این ننگ زندگی ننگینم را ادامه دهم، پس همان بهتر که من هم از این ببعد درقیدحیات نباشم تا این ننگ را بر دوش خود حمل کنم.
دوستان باور کنید سفارت نروژ را به آتش خواهم کشید حتی اگر مجبور شوم خودم در آتش‌اش بسوزم. این ننگ را یک بار تحمل کردیم دیگر تکرار نخواهد شد. بشما قول میدهم که در همین نروژ حداقل 10 نفر را شخصآ می‌شناسم که حاضرند در چنین عملیاتی شرکت کنند، ما خودسوزی نخواهیم کرد، ما دشمنان ایران را به اتش خواهیم کشید.
ننگ بر ایرانی باد اگر منتظر و گوش به فرمان رادیو فردا یا رادیو تلوزیونهای برون مرزی بنشینند و از آمریکا یا این یا آن کشور خط بگیرند. این بار ما به همگی این نوکران گوش بفرمان نشان خواهیم داد که غیرت ایرانی بیشتر از این هاست و خود دست بکار خواهیم شد یک به یک، مگر نه اینکه دانشجوی ما یک به یک پرچم مبارزه را از همدیگر تحویل می‌گیرند و ایستاده در مقابل قدرتهای داخلی و خارجی کمر رشیدشان را خم نمی‌کنند، ننگ برمن و تو باد اگر این بار هم تنهایشان بگذاریم.
ننگ برمن باد اگر این بار هم بنشینم. بپاخیز بی غیرت.
این بار بپاخواهیم خواست و اگر لازم شود جهان را به آتش خواهیم کشید، حتی اگر تنها باشیم.
من آزادی زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط خواهانم درصورت آسیب رسیدن به جان این عزیزان سفارت ایران و کلیه منافع ایران در نروژ را با مسولیت خودم به آتش خواهم کشید، دیگر شکایتی به پیش این یا آن سازمان بین المللی نخواهم برد، اینبار من منتظر دستور و فرمان هیچ جاکشی نخواهم نشست، این بار من یکه و تنها بپا خواهم خواست.

نوشته: در ساعت: 12:11 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on مگر ایرانی غیرت ندارد!  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر