Jun 04 2003

رهبر به این بی‌غیرتی هرگز

نوشته:     :::       Comments Off on رهبر به این بی‌غیرتی هرگز

رهبر به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی
آقای رهبر یادتان هست که چندوقت پیش نمایندگان مجلس را بی‌غیرت خطاب کردید!؟ حتمآ می‌دانید که در ایران یکی از شرایط بی‌غیرت شدن این است که زنی از خانواده به کار خودفروشی روی آورد در چنین شرایطی به سرپرست مرد خانواده (رهبر خانواده) لقب بی‌غیرت داده می‌شود. این خبر را مرور کنید بعد خودتان نتیجه بگیرید چه کسی بی‌غیرت است شما یا نمایندگان مجلس:
چهل زن و دختر شبی 70هزار تومان به افراد پولدار اجاره داده می شدند
مطبوعات ایران در روزهای اخیر اخبار و گزارشات تاسف باری از بردگی جنسی زنان منتشر کرده اند.
یک دختر جوان به بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران گفت که به مبلغ 10میلیون تومان به مردی که تبعه یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود،فروخته شده و این مرد قصد داشت او را از کشور خارج کرده و به دوبی انتقال دهد. … ادامه مطلب

نوشته: در ساعت: 11:43 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on رهبر به این بی‌غیرتی هرگز  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی