Apr 29 2003

سایت زنان ایران تصمیم دارد

نوشته:     :::       Comments Off on سایت زنان ایران تصمیم دارد

سایت زنان ایران تصمیم دارد بخاطر خارج کردن غير قانوني لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان شکایتی را از هیئت ریسه‌ی مجلس تنظیم کند. از همه‌ی کسانی که دل برای ایران می‌سوزانند و آرزوی ایرانی دموکراتیک را دارند تقاضا دارم این طومار را امضاء کنند

نوشته: در ساعت: 12:34 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on سایت زنان ایران تصمیم دارد  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی