Apr 29 2003

متاسفانه در چند روز آینده

نوشته:     :::       Comments Off on متاسفانه در چند روز آینده

متاسفانه در چند روز آینده نخواهم توانست این وبلاگ را مثل گذشته بروز کنم، دلیلش هم همانطور که قبلا گفتم قطع شدن اینترنت منزل است. به من قول داده‌اند که تا ۶ ماه مه حتمآ خط ADSL مرا وصل کنند، گرچه قبلآ هم قول داده بودند که تا ۳۰ ماه آپریل وصل شود ولی گویا قول هم قول‌های قدیم.

نوشته: در ساعت: 12:33 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on متاسفانه در چند روز آینده  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی