Mar 31 2003

نکته‌های شنیدنی از جنگ منبع

نوشته:     :::       Comments Off on نکته‌های شنیدنی از جنگ منبع

نکته‌های شنیدنی از جنگ
منبع CNN:
نقل به مضمون
خبرنگار: شنیده شده که مقامات آمریکایی گفته‌اند که مردم جنوب عراق باید برای آبی که دریافت می‌کنند (آب اهدایی!!) مبلغی را پرداخت کنند.
سخنگوی ارتش انگلیس در اطراف بصره: حقیقت ندارد، بحثی بود که از مرکز فرماندهی آمریکا، آنها گفتند که بد نیست اگر آنها (عراقی‌ها) مبلغی سمبولیک را برای دریافت آب بپردازند ولی ما مخالفت کردیم من دوباره این موضوع را سوال خواهم کرد ولی گمان نمی کنم که عراقی ها (غیر نظامیان) مجبور به پرداخت پولی برای آب بشوند.
خنده ی خبرنگار بعد از پایان مصاحبه.

نوشته: در ساعت: 10:10 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on نکته‌های شنیدنی از جنگ منبع  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر