Mar 28 2003

از روزی که جورجی جون

نوشته:     :::       Comments Off on از روزی که جورجی جون

از روزی که جورجی جون تصمیم گرفت با رفاقت تونی به جنگ صدام بره هَمَمون هی رو نق‌زدیم و ایراد گرفتیم و گفتیم که اینا برای منافع خودشون میخوان برن عراق نه بری آزادی عراقی‌ها از چنگال صدام.
توی هفته گذشته هی رو فعالیت کردم بلکه بتونم این نق زدن‌هام رو بطریقی توجیه کنم، نشد که نشد. خلاصه پشیمون از همه جا امروز عاقبت مدرکی رو پیدا کردم که برعکس اون چیزی که ما میگفتیم!! و نق می‌زدیم جورجی جون و بلر واقعآ برای نجات ملت عراق رفتن اون سر دنیا!! می‌گید نه!؟ خودتون به این مدرک نگاه کنید من که چیزی ازش سردر نیاوردم!! اگه شما سردر آوردید بری منم تعریف کنید:

نوشته: در ساعت: 2:48 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on از روزی که جورجی جون  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر