Feb 24 2003

سالی که نکوست از بهارش

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

سالی که نکوست از بهارش پیداست
حتمآ شما هم شنیده‌اید که ضاربین حجاریان هم بناست در انتخابات شورای شهر تهران شرکت کنند. مهدی روغنی و موسی جان‌نثاری دوتن از ضاربین سعید حجاریان هستند که بجای رفتن به زندان بناست به شورای شهر تهران بروند، البته اگر انتخاب بشوند.
در ضمن در خبر دیگر گفته می شود که اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان قم در اعتراض به تاييد صلاحيت افراد سابقه دار و فاقد صلاحيت توسط هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، از سمت خود استعفا دادند.
حالا متوجه میشوید که چرا خُسن آقا هی دم رو میگه: “بابا انتخابات بی انتخابات” آدمی که سرش به تنش بیرزه که نمی‌ره به یک مشت دزد و اوباش رای بده که!
البته باید بگم که اگر بنا باشه ملت بین دزد و جیب‌بر و قاتل و یا آخوند و مفتی یکی رو انتخاب کنه بهتر اینه که دزد و جیب‌بر رو انتخاب کنه تا آخوند و مفتی و شامورته باز رو.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 10:06 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر