Feb 23 2003

روز “والن تاین” و قرتی

نوشته:     :::       Comments Off on روز “والن تاین” و قرتی

روز “والن تاین” و قرتی بازی‌های اسلامی
یک جایی نوشته بودم که سردمداران حکومت آخوندی حاضرند حتی مادر خود را هم برای مال و قدرت دنیا بفروشند، اسلام که جای خود دارد، باور نمی کنید به این نوشته رجوع کنید.

نوشته: در ساعت: 11:41 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on روز “والن تاین” و قرتی  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر