Feb 17 2003

متاسفانه وبلاگ ربل حک شد.

نوشته:     :::       Comments Off on متاسفانه وبلاگ ربل حک شد.

متاسفانه وبلاگ ربل حک شد. از قرار معلوم این بار حک کنندگان امضایی هم از خود باقی گذاشته‌اند. امضایشان هم همان است که ملت ایران ربع قرن است می‌شناسد، همانهایی که ایران را 1300 سال به عقب برده است.

نوشته: در ساعت: 9:16 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on متاسفانه وبلاگ ربل حک شد.  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی